Tuyển dụng
16/08/2022

Kế toán chi phí

 • Kế toán
 • Trên 1 năm
 • Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1.Quản lý theo dõi các khoản thu:

 • Thực hiện công việc thu tiền các đối tượng trong và ngoài DN như: thu tiền góp vốn của các nhà đầu tư, các cổ đông, thu tiền của thu ngân vào mỗi ngày, thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng, thu tiền hàng bán của kho cuối mỗi tuần. (Kho HCM, HN…)
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng
 • Theo dõi công nợ của các nhà đầu tư, các cổ đông, khách hàng, nhân viên; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ
 • Theo dõi việc thanh toán bằng thẻ của khách hàng
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền

2.Quản lý, theo dõi các khoản chi trong DN:

 • Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng
 • Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
 • Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,…
 • Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài…
 • Thực hiện công việc, giao dịch thanh toán Quốc tế tại các ngân hàng……
 • Theo dõi việc tạm ứng

3.Theo dõi, kiểm sát hoạt động của thu ngân

 • Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân
 • Theo dõi, kiểm soát các chứng từ của thu ngân nếu hệ thống PDA không hoạt động

4.Theo dõi, quản lý chung về quỹ tiền mặt

 • Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu – chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
 • Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên

5.Công việc khác:

 • Thường xuyên theo dõi và báo cáo lên cấp trên những khoản thu – chi không rõ ràng
 • Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng kế toán – tài chính
 • Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí kế toán thanh toán, kế toán công nợ
 • Thành thạo tin học văn phòng thông dụng, biết sử dụng phần mềm kế toán (excel, word, Power point, Internet, Outlook….)
 • Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt với khách hàng và doanh nghiệp
 • Có kinh nghiệm về mảng thanh toán, công nợ tại công ty sản xuất, thương mại là điểm cộng
Ứng tuyển vị trí

  Công việc liên quan

  Cảm ơn bạn đã ứng tuyển
  vị trí này tại Droppii

  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

  Đóng