JOIN US IF YOU WANT TO:

Challenge Your
Limits

Danh sách bộ phận
Chọn
Nhân sự
Kế toán
Kinh doanh
Sản phẩm
Chăm sóc khách hàng
Kho
Kinh doanh quốc tế
Marketing
IT
Pháp chế
Địa điểm
Chọn
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Kinh nghiệm
Chọn
Chưa có kinh nghiệm
Dưới 6 tháng
Trên 1 năm
Growth Marketing Manager
18/08/2022
Marketing
Trên 1 năm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp
18/08/2022
Nhân sự
Chưa có kinh nghiệm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Senior UI-UX Designer
18/08/2022
Marketing
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Product Owner
18/08/2022
IT
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Product Management – Content Recommendation
16/08/2022
Kinh doanh
Trên 1 năm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhân viên phát triển kinh doanh
16/08/2022
Kinh doanh
Chưa có kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sales Executive
16/08/2022
Kinh doanh
Trên 1 năm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Assistant Director
16/08/2022
Marketing
Trên 1 năm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Kế toán chi phí
16/08/2022
Kế toán
Trên 1 năm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tax Manager
16/08/2022
Kế toán
Dưới 6 tháng
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Technical Architect (Java/NET/Golang)
16/08/2022
IT
Trên 1 năm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhân viên kế toán thanh toán
16/08/2022
Kế toán
Dưới 6 tháng
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Legal Manager
16/08/2022
Pháp chế
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Video Content Creator
16/08/2022
Marketing
Chưa có kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Quản lý ngành hàng mỹ phẩm
16/08/2022
Sản phẩm
Hà Nội
Ứng tuyển ngay
 • 1
 • 2

Chỉ có một vài bước để đến với
công việc mơ ước của bạn tại Droppii

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Làm thế nào để ứng tuyển ?

Quá trình này rất đơn giản và cũng nhanh chóng, nếu bạn muốn. Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu, tải hồ sơ của bạn và nhấn “Gửi”.

 • CV hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đơn xin việc ngắn qua Email hoặc Linkedin bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí mong muốn, mức độ sẵn sàng đi du lịch và mức lương kì vọng.

Bạn có thể tải lên toàn bộ tài liệu ứng dụng hoặc các tài liệu riêng lẻ. Có thể sử dụng các định dạng tệp sau: Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF. Một tài liệu không được vượt quá kích thước 15MB. Vui lòng không tải các tài liệu PDF và Word được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bạn có thể email cho Droppii những vị trí muốn ứng tuyển khác ngoài những vị trí công ty đang tuyển, Droppii sẽ chủ động liên hệ bạn khi có nhu cầu bạn nhé.

Phát triển cùng chúng tôi

Chúng tôi phục vụ cho hàng triệu người

7 Triệu
Người kinh doanh
1,7 Tỷ
Tổng số đơn hàng
năm 2022
1000 +
Sản phẩm chất lượng, chính hãng